love yourself

درخواست حذف این مطلب
لازمه یادآوری کنم. . . مهم ترین شخص زندگی تون ،خودتون هستید! آره یاد بگیرید با خودتون خوش باشید ، خودتون رو بردارین ببرید ید، برای خودتون کتاب بخونین، آهنگ مورد علاقه ی خود عزیزتون رو براش پلی کنین دست خودتون رو بگیرین ببرین کافه ،آره خودتون فقط! ا اما کافه رو که نباید با ی رفت که! گاهی خودتون رو غافلگیر کنین براش هدیه ب ین ... در کل یادبگیرین از بودن با خودتون لذت ببرین به این ایمان بیارین که هیچ و هیچ چیز ارزش اون رو نداره که آرامش درونی تون به خاطرش بهم بریزه هیچ موظف و مسئول نیست که همیشه با ما باشه و برامون وقت بذاره... حتی خانواده و دوستان ! هر ی حق داره که یه زمانی حوصله نداشته باشه و تو خودش باشه... حتی هر ی حق گذاشتن و رفتن رو داره ،آره! اصلا آدما میان، که یه روز برن دیگه! اون وقت خودمون میمونیم و خودمون! همیشه با خودتون خوش باشید و کنارش هم دلتون به خانواده و دوستان خوش باشه اینطوری ،یه کی دو نفر که بیان و برن ، می فهمین قوی ترین انسان دنیا شدین چون از هیچ انتظاری ندارین ... حق ندارین ... ناراحت نمیشین ...
هر چی باشه، خودتون رو که از دست نداده این !